Tag: Bendahara

Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara

Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara terakhir diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Satuan Kerja Pengelola Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tersebut mengatur mengenai: Pengangkatan Bendahara; Pembebastugasan Sementara dan Pengangkatan Kembali Bendahara; Pemberhentian Bendahara dan Penetapan Pejabat Pengganti Bendahara; Penatausahaan Kas Bendahara; Pembukuan Bendahara; Pemeriksaan Kas Bendahara oleh […]